• http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_5.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_4.jpg????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_11.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_6.jpg
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_2.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_9.jpg
 • 3DS Max - Vray and other software
 • 3DS Max - Vray - Photoshop
 • 3DS Max - Vray and other software
 • Photoshop - Real Pics
 • 3DS Max - Vray and other software
 • Robotic Hand: Real Movie - After Effects
Print

« مراحل ساخت جلوه های ویژه کامپیوتری »

 

برای شرح بهتر روال ساخت جلوه های ویژه کامپیوتری بهترست با یک مثال سخن را آغاز کنیم، فرض کنید در یک پلان از فیلمی قرار است برج میلاد در اثر برخورد یک شهاب سنگ ویران شود. این کار گذشته از هزینه های بسیار بسیار زیاد خطرات جانی فراوانی نیز در بر خواهد داشت. پس یا باید فیلم نامه تغییر پیدا کند و یا اینکار به روسی دیگر انجام شود.VFX, Visual Effect

در اینگونه صحنه ها مزیت استفاده از کامپیوتر برای ساخت جلوه های ویژه، کاملاً محسوس است. برای شروع ابتدا ناظر جلوه های ویژه بصری، فیلم نامه را مطالعه نموده و سپس کار فیلم برداری از برج میلاد آغاز میشود پس از اتمام فیلم برداری، تصاویر گرفته شده از برج میلاد به گروه «جلوه های ویژه» تحویل داده می شود. این گروه ابتدا مدل 3 بعدی برج را با تمام جزئیات با استفاده از تصاویر مرجع گرفته شده از آن می سازند و سپس اقدام به شبیه سازی شهاب سنگ آسمانی می کنند. پس از شبیه سازی آن انیمیشن مورد نظر را به شهاب سنگ داده و همچنین انفجاری که در اثر برخورد آن با بدنه برج رخ می دهد را می سازند پس از اتمام انیمیشن برخورد شهاب سنگ با برج، نوببت به ساخت موادی مشابه واقعیت می رسد باید این مواد کلیه خصوصیات ظاهری نمونه واقعی را دارا باشند تا خروجی کار زیباتر و نزدیک به واقعیت باشد. نورپردازی صحنه هم از اهمیت بسزایی برخوردار است و در واقعیتر شدن آن تاثیر گذار خواهد بود. در نهایت از صحنه رندر نهایی با کیفیت بالا گرفته شده و به مرحله بعد که اصطلاحاً کامپوزیت نام دارد ارسال می شود در این مرحله خروجی  انیمیشن با تصاویر واقعی که از برج گرفته شده است ترکیب می شود و بعد از برخورد شهاب سنگ و تخریب برج میلاد بک گروندی از آسمان بر روی تصویر برج حقیقی قرار داده می شود تا بیننده جای خالی برج را ببیند و نابودی آنرا کاملاً احساس نماید.