• http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_5.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_4.jpg????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_11.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_6.jpg
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_2.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_9.jpg
 • 3DS Max - Vray and other software
 • 3DS Max - Vray - Photoshop
 • 3DS Max - Vray and other software
 • Photoshop - Real Pics
 • 3DS Max - Vray and other software
 • Robotic Hand: Real Movie - After Effects
Print

« ساخت جلوه های ویژه بکار رفته در ویدئوهای زاک کینگ (Zach King) »


تردستی های ویدئویی آقای زاک کینگ، Zach King

تیم جلوه های ویژه بصری رویال نیز با استفاده از دانش و تجربه خود نمونه کارهایی مشابه جلوه های ویژه استفاده شده در تردستی های دیجیتالی زاک کینگ جهت استفاده در تیزرهای تلویزیونی، کلیپ های ویدئویی، فیلم های کوتاه و سینمایی تولید نماید.


تردستی های ویدئویی آقای زاک کینگ، Zach King


در جلوه های ویژه به کار رفته در کارهای آقای زاک کینگ قالباً از تکنیک های ساده ای استفاده گردیده، اما نحوه بکار گیری این تکنیک ها و دقت فراوان در اجرای آنها باعث زیبایی و جذابیت کارها گردیده است.

بیوگرافی و تردستی های دیجیتالی زاک کینگ، Zach King